top of page
Start riba.jpg

Mäng

.Medoonity on huvikool, kus huvitegevus ning oskuste ja teadmiste omandamine käib läbi mängu. Strateegiline siklusmäng 9-14 a lastele kestab läbi õppeaasta. Mängijatel tuleb lahendada erinevaid ülesandeid arendades iseenda oskuseid. Proovile saab panna oma nutikuse ja käteosavuse, suhtlemis- ja planeerimisoskuse. Oluline on võit iseenda üle, kuid paremaks on võimalik saada vaid oma sõprade ja meeskonna abiga.


Medoonlase ehk Unistuste agendi arengutee koosneb järgmistest etappidest:


Tase 1. ERIOSKUSED - isiklike erialaste oskuste treening Külmunud Linnas (Frozen Special Skill Training).
Tase 2. MÄNGUOSKUSED - erioskuste ja mänguoskuste treening Mängulaual liikudes (Game Skill Training).
Tase 3. TÖÖ TIIMIS - isiklike, mängustrateegiliste ning meeskonnatöö oskuste treening moodustades Meeskonna (Shared Training).
Tase 4. TIIMITÖÖ - meeskonna missioonide teostamine tiimiliikmetega koostöös (Team Mission Training).
Tase 5. ÜHISPROJEKT - meeskond valib endale ühe suurema projekti, mis teostatakse ühiselt (Team Project Training).
Tase 6. UNISTUSTE TIIM - luuakse kas osaühing või mitte-tulundusühing, mille kaudu viiakse ellu meeskonna ühine unistus välismaailmas (Dream Team Training).

 

Mängu keskne element on kõigile juba tuttav huviringi tund. Meie nimetame seda Laboriks. Meie mängus on üle saja erineva Labori viies suuremas valdkonnas: leiutamine ehk inseneeria, kunst ja meedia, robootika ja programmeerimine, elektroonika ning inimeseõpetus.

 

Külmunud Linnas saab Mängija käia Laborites e töötubades nö tavapärasel viisil, valides endale nädalas kuni kolm sobivat Laborit ning ennast ette registreerides.

Alates teisest tasemest on vaja huviringi tundi ehk Laborisse minemiseks vaja teha mängus käike ning osta endale mänguraha eest Laboris osalemise võimalus. Laborites omakorda teenitakse M-raha, kogemuspunkte ning ka võidupunkte. Vaata lähemalt mängu käigust videot

Mängu käigus õpib laps lisaks loetletud huvivaldkondadele mõistma: 

  • kes sa oled ja kuidas sa toimid;

  • kuidas teha otsuseid ning kuidas tehtud otsused sinu tegevusi mõjutavad; 

  • kuidas luua ja arendada (koostöö)suhteid;

  • kuidas raha enda kasuks tööle panna;

  • kuidas unistustest ja ideedest tulemusteni jõuda (ja miks seda üldse vaja on);  

  • milliseid oskuseid on iseendas vaja arendada, et saavutada oma unistusi;

  • kuidas eksida ja eksimustest õppida;

  • mida on vaja selleks, et luua ja käigus hoida ettevõtet.

Mängus osalemine kasvatab teadlikkust rahast ning loob head eeldused hiljem edukaks toimetulekuks unistuste- ja ettevõtluse maailmas.

laserlõikuses.jpg
Laborid

Laborid

Laborites osalemine ja seeläbi mitmesuguste oskuste arendamine on üks peamisi tegevusi, mille jooksul sa omandad uusi teadmisi erinevatest valdkondadest.

Sa saad osaleda erinevates Laborites ning seeläbi tutvuda mitmete teemadega ning leida just see, mis sulle kõige rohkem meeldib.

Laboris saab osaleda vastavalt Tegevusruudul märgitule Medoonity Baasis.

 

Laborid toimuvad ajalise Graafiku alusel. Laborite toimumise ajad on liikuvad.

Igas Laboris saab osaleda piiratud arv osalisi ning käigu tegemisel tuleb sellega arvestada, sest Labor täitub sinna registreerimise ajalises järjekorras. 

Mängus on üle 100 erineva Labori, mis jagunevad järgnevate valdkondade vahel:

 

Inimlab

Sa õpid tundma iseennast ja teisi enda ümber.

Kuidas iseendaga hästi läbi saada? Kuidas olla loov? Kuidas luua häid suhteid ja teha koostööd? Kuidas ületada takistusi ja lahendada konflikte?

 

Meedialab

Sa õpid tundma meedia ja disaini erinevaid elemente.

Kuidas teha huvitavaid pilte? Kuidas teha reklaami? Mis on uudis? Kuidas ennast ja oma ideed nähtavaks teha?

 

Robolab

Sa õpid tundma programmeerimise saladusi.

 

Elektrolab

Sa õpid tundma elektrit ja selle kasutamise võimalusi.

Mängijatel on võimalus jõuda tulukeste põletamisest plasmakõlari ehitamiseni.

 

Leidurlab

Sa õpid tundma makroskoopilist maailma ning erinevatele nähtustele rakendusi leidma. Uudistame inseneride tööd samm-sammult ning ehitame järjest vägevamaid masinaid.

bottom of page