top of page

Tugevdame ettevõtlusõpet veelgi

Prantsuse luuletaja Remy de Gourmont on öelnud „Väga lihtsad ideed on kättesaadavad vaid keerukale mõistusele.” Meie .Medoonitys hindame mitmekülgset mõistust. Just seepärast on meie huvitegevuse keskmes noorte inimeste vaimne arendamine, misjuures leiame, et palju kasu saavad nad ettevõtlikust mõtlemisest. Kõik, mida .Medoonitys teeme – laborid, mängusüsteem ja noorte loovuse toetamine – teenib ettevõtlike laste kasvatamise eesmärki.


Nii on see olnud juba .Medoonity algusest saadik, kuid tänavusest aastast paneme sellele erilist rõhku. Leidur- ja elektroonikalaborites õpivad noored oma kätega töötama, probleeme lahendama ja tooteid disainima. Robootikalaborites saavad lapsed esimese kogemuse programmeerimisega. Meedialaboris harjutavad nad fotograafiat ja paremini mõistma ajakirjandust. Inimlaborites õpivad noored väljendama oma unistusi ja tegema meeskonnatööd. Kuigi need õppeained on pidanud alati silmas ettevõtlikkuse kasvatamist, siis nüüd lisame ettevõtlusele keskenduvaid teemasid veelgi.


Mängu haripunktis kujundavad õpilased oma ettevõtte, mis pakub mõnd toodet või teenust, kuid sinna jõudmine iseenesest eesmärk ei ole - just teekond sinna on see, mis loeb. Kuigi noortele mõeldud ettevõtlusprogramme on teisigi, siis eripärasena soovime .Medoonitys hakata noorte ettevõtluspisikut arendama võimalikult noorelt. Meistrid tegutsevad seejuures mentoritena, kes on lapse juures igal sammul sel ettevõtlikul teekonnal.
bottom of page