top of page

Veebi huviharidus võiks vähendada laste probleemset nutiseadme kasutust

Praegusel ajal, kus viiruse lai levik on tekitanud vajaduse haridusasutused sulgeda, on oluline lastele pakkuda võimalikult palju tuge nende eneseteostuse teel. Laste jaoks omab kooli kõrval olulist rolli ka nende arengule kaasa aitav ja praktilist väljundit pakkuv huviharidus. Kuigi lapsi ei ole võimalik saada ekraani tagant täielikult eemale, ei saa alahinnata täiskasvanute ja lapsevanemate rolli selles, kui palju laps oma aega nutimaailmas veedab ning milliste alternatiivsete võimalusteni teda suunata. Medoonity lastevanemate juturingis joonistus eredalt välja fakt, et lapsevanemad seisavad silmitsi keerulise olukorraga - praegune Zoomi periood tekitab vajadust pikemaks ekraani ajaks, et laps saaks ka koolitöödega tegeleda, ent sellest tulenevalt on lapsevanemal keeruline kontrollida, kas laps tõesti teeb koolitöid või teeb ta muid asju. Erinevad telefoni rakendused aitavad küll piiranguid seada, ent nendega on praegusel ajal, mil tekib vajadus neid veebikooli tõttu vahelduvalt kas seadistada või maha võtta, keeruline manageerida. Millegi piiramine ja keelustamine toob teadupärast ka vastureaktsioone ehk keeld kipub lapse algset käitumist võimedama.


Siiski saab ka reguleerimise mõttega lapsele läheneda nõnda, et ta tõesti mõistab, tunneb ja saab ka omal nahal kogeda kuivõrd on päris maailmas elamine, tegutsemine ja inimestega suhestumine positiivsete tunnete tekitajaks. Ühistegevustel on lapse arengule suur mõju ja kui vanema ja lapse koostegemisest jääb praegusel ajal puudu, on võimalus laps suunata huviringi. Isegi kui sotsiaalmeedias või mängude maailmas oldavat aega teadlikult ei vähendata, on võimalik samasse aega sutsata ekraani tagused tegemised, mis ei kanna vaid meelelahutuslikku funktsiooni, vaid lisavad sekka rohkem ka hariduslikku elementi.

Ekraanitagune huviharidus


Kooliväliseid tegevusi pakuvad noortele peamiselt erinevad spordiringid, noortekeskused ja huvialaringid. Tuleb tunnistada, et Tartus on mõnedki noortekeskused ja spordiklubid, kes on leidnud väljakutsest hoolimata lahendused, mis aitaks neil pakkuda noortele võimalust sõpradega suhelda ja mängida. Kuigi noorsootöökeskused ja spordisaalid on oma uksed ajutiselt sulgenud, on lastel võimalik virtuaalsel kujul saada osa sportlikest tegevustest nii virtuaalselt kui ka reegleid järgivalt välitingimustes.


Millist huviharidust pakub Medoonity? Kindlasti on veebiteel pakutaval huviharidusel suured nõrkused. Meduunlased on välja toonud, et igatsevad eelkõige vahetut suhtlemist sõprade ja juhendajatega. Zoomi vahendusel läbiviidavates laborites on laste sõnul küll põnev osaleda, ent ekraani taga on ülesannetest keerulisem aru saada ning kodune keskkond, kus ka vanemad töötavad ja peavad koosolekuid, on häirivaks faktoriks. Medoonity Baasist on saanud laste jaoks koduse hõnguga koht, kuhu tulemist õhinal oodatakse. Teisalt ei ole Medoonity’s pakutav sisu kuhugi kadunud ja lapsed teevad kaasa ka veebi teel.

Medoonity tugevuseks on eelkõige mitmekülgsus, eriliseks tegev faktor aga .Medoonity kui strateegiamäng. Kui huviringides üldiselt on põnevuse tekitajaks vaid tegevus/töötuba ise, siis Medoonity on kombineeritud kahest põnevust tekitavast fakrorist: mängulaud ja laborid. Tavapärasest huviringist erinevalt on töötubades ehk laborites osalemiseks vaja mängulaual teha käike ning osta endale M-raha eest laboris osalemise luba. Rahaline komponent on oluline selleks, et laps õpiks tundma raha väärtust ning näeks, kuidas tema finantsotsused ja valikud mõjutavad tema toimetulekut mängus, teisisõnu simuleerib laps tegelikult situatsiooni tulevasest iseseisvast elust.

Eesmärk ei ole õpetada ja hinnata pelgalt seda, kas laps jõuab punktist A punkti B, vaid seda, milline on ülesannete täitmise protsess ning kuidas laps seda mõtestab. Zoomi ajal oleme aga mängulaua tegevused mõneks ajaks peatanud, jagades Meduunlastele laborites osalemise eest vaid kogemuspunkte. Punktid tähistavad laborites omandatuid oskusi ning see võimaldab neil liikuda järgmistele tasemetele, et siis juba uue sisuga laboris ennast proovile panna. Kuigi välised tegevused mõneks ajaks piiratud, siis suurem osa laborite tegevustest saab edukalt edasi antud tänu tehnikale ja leidlikkusele: näiteks kasutatakse veebiteel tehtavas leiduri- ja elektro labori jaoks kahte erinevat kaamerat selleks, et ekraanil oleks näha nii juhendaja ise kui ka tema käeline töö. Enne labori algust on igal lapsel võimalik ka Medoonity Baasist läbi käia, et haarata endale laboriteks vajaminevad tarbed.

Leidur laboris õpivad lapsed nägema mehaanilist maailmapilti, et seejärel rakendada oma oma teadmised mehaaniliste masinate ehitamisse, elektro laboris tutvuvad lapsed elektrisüsteemiga ning loovad ka ise särtsakaid skeeme ja robo labor kutsub lapsi programmeerima roboteid, mis tantsivad, laulavad ja teevad muud põnevat! Meedia labor pakub lastele muuseas võimalust süveneda aktuaalsesse teemasse: mis on valeinformatsioon ja kuidas seda tuvastada? Kuna informatsiooni on meie ajastul palju ja tihti ka kaheldava väärtusega, on laste kui tundliku sihtrühma jaoks oluline arendada oma kriitilist mõtlemist ja teadlikku lähenemist valeuudiste tuvastamiseks. Informatsioon mängib rolli meie hoiakute ja arvamuste kujunemisel, vale ja inkrimineeriv sisu külvab segadust ja võimendab tihti konflikte. Seega ei ole pandeemia meie tegemisi kuidagi peatanud, vaid veidi pidurdanud. Ent soovime siiski võimalikult palju lapsi endaga kaasa haarata ka Zoomi-teele, lootes sutsata nende päeva tund või paar mängu, koosolemist ja huvitavaid teadmisi.


Maailm ei ole muutumas nutivabaks. Iseasi, mil moel õpetada noori ja lapsi, kes on nutiseadmetest kõige enam mõjutatud, tasakaalustama allikaid, mis annavad võimaluse nii enesearenguks kui ka vegeteerimiseks.

Comments


bottom of page